Hearts and Minds logo

Energy Institute

Hearts & Minds - Бірге біз көтеру жұмыстарын қауіпсіз істей аламыз

energy institute logo

Авторлық құқыққа Shell Халықаралық Барлау және Өндірістер BV (SIEP) немесе оның филиалдары ие және осында Энергия институтының рұқсатымен шығарылған.

Жүректер мен Ақыл-ойлар логотипі - Shell компаниялар тобының сауда белгісі болып табылады және Shell Brands International AG немесе Shell Trademarks Management BV (жағдайларға байланысты) компанияларының жазбаша рұқсатымен ғана пайдаланылады.

Бұл материалдар білім беру мақсаттарына ғана арналған және материалдар қолданылуы мүмкін белгілі бір жағдайлардың тәуелсіз сараптамасын алмастырмайды. Сондықтан, Энергия институты немесе SIEP немесе оның филиалдары қандай да болмасын салдарларына міндеттілікті не жауапкершілікті қабылдамайды.

OK